НА ГОЛДХЪРСТ РИЪЛ ЕСТЕЙТ

Преводът на английски език се предоставя само с информативна цел.В случай на несъответствия между английския превод и този текст, приоритет ще има версията на български език.

Дата на влизане в сила: 25 МАЙ 2022 Г.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Настоящата Политика за поверителност определя нашите правила по отношение на информацията, събирана от посетителите на Сайта и потребителите на Услугите. За неуредените въпроси се прилагат Общият регламент относно защитата на данните на ЕС и съответните местни закони.Услугата се управлява от „Голдхърст риъл естейт“ ЕООД („Дружетвото“, „ние“ или „нас“) за потребителите на Услугата („Вие“).Дружеството предоставя уеб сайт („Сайтът“) и свързани интернет услуги (наричани заедно „Услугата/Услугите“). Съгласно приложимото законодателство Дружеството е „администратор на лични данни“, събирани чрез Услугите.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Когато си взаимодействате с нас чрез Услугите, имаме право да събираме информация от Вас, както е описано по-подробно по-долу:Ние събираме информация от Вас, когато доброволно предоставите тази информация, например когато използвате определени Услуги.Информацията, която събираме, може да включва, но не се ограничава до, име, имейл адрес и всички съобщения, изображения, транзитни данни (само за да се даде възможност за доставяне на комуникация) или друго съдържание, което изпращате чрез функциите.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ:

Данни, които събираме автоматично:

Когато си взаимодействате с нас чрез Услугите, ние получаваме и съхраняваме определена информация, като например IP адрес, ИД на устройството и Вашите дейности в рамките на Услугите.Възможно е да съхраняваме такава информация или такава информация може да бъде включена в бази данни, притежавани и поддържани от свързани лица, представители или доставчици на услуги.Услугите може да използват такава информация и да я обединяват с друга информация, за да проследяват например общия брой посетители на нашия Сайт, броя на изпратените от потребителите съобщения, както и сайтовете, които насочват посетителите към нас.

Обобщена информация:

В непрекъснатото си усилие за по-добро разбиране и обслужване на потребителите на Услугите, имаме право да извършваме проучвания на демографските данни, интересите и поведението на нашите клиенти въз основа на събраната информация.Това изследване може да бъде съставено и анализирано на съвкупна база и имаме право да споделяме тези обобщени данни с нашите свързани лица, представители и бизнес партньори.Също така можем да разкриваме обобщена потребителска статистика, за да описваме нашите услуги на настоящи и потенциални бизнес партньори и на други трети лица за други законосъобразни цели.

Информация чрез други Услуги:

Възможно е да ни предоставите разрешение да събираме Вашата информация в други услуги.Например можете да свържете услуга за социални мрежи („SNS“), като например Facebook или Twitter, към Вашето взаимодействие с нашите услуги.Когато го направите, това ни позволява да получаваме информация от тези акаунти (например Вашите приятели или контакти).

Бисквитки:

Ние внедряваме „бисквитки“ и подобни технологии, за да следим настройките на локалния Ви компютър, например в кой акаунт сте влезли и настройките за известяване.“Бисквитките“ са части от данни, които сайтовете и услугите могат да задават на Вашия браузър или устройство, така че да могат да бъдат прочетени при бъдещи посещения.Възможно е да разширим използването на „бисквитки“ за записване на допълнителни данни, тъй като към Услугата се добавят нови функции.Освен това използваме технологии, като например уеб маяци и GIF файлове с един пиксел, за записване на данни от регистрационни файлове, например честота на отваряне на имейлите, изпратени от системата.В нашия уеб сайт можем да използваме инструменти за анализ на уеб сайтове на трети лица, като например Google Анализ, които използват „бисквитки“ за събиране на определена информация относно Вашето използване на нашите Услуги.Можете обаче да деактивирате „бисквитките“, като промените настройките на браузъра си.Допълнителна информация за процедурата, която трябва да следвате, за да деактивирате „бисквитките“, можете да намерите на уеб сайта на своя доставчик на интернет браузър чрез екрана за помощ.

Реклами:

Възможно е да виждате нашите Услуги рекламирани в други приложения или уеб сайтове.След като щракнете върху някоя от тези реклами, ще бъдете препратени към нашата система и ще станете потребител на Услугите.Рекламните платформи, които включват Twitter и Facebook (и чиито SDK са интегрирани в нашата Услуга), могат да събират информация за оптимизиране на рекламните кампании извън Услугата.Ако не желаете да получавате персонализирана реклама, която се предоставя от трети лица извън Услугите, е възможно да можете да упражните този избор чрез програми за отписване, които се управляват от трети лица.

КЪДЕ СЕ ОБРАБОТВА ИНФОРМАЦИЯТА

Дружеството е със седалище в Република България.Независимо къде се намирате, Вие се съгласявате да обработваме и прехвърляме информацията Ви във и до България и други държави.Законите на България и други държави, които уреждат събирането и използването на данни, може да не са толкова изчерпателни или закрилящи, колкото са законите на страната, в която живеете.

НАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние използваме информацията, която предоставяте, по начин, който съответства на настоящата Политика за поверителност.Ако предоставяте информация поради определена причина, имаме право да използваме информацията във връзка с причината, поради която е предоставена.Например, ако се свържете с нас по имейл, ще използваме предоставената от Вас информация, за да отговорим на въпроса Ви или да разрешим проблема Ви.Също така, ако предоставите информация, за да получите достъп до Услугите, ние ще използваме Вашата информация, за да Ви предоставим достъп до тези услуги и да наблюдаваме използването на услугите.Дружеството и неговите свързани лица също могат да използват Вашата информация, събирана чрез Услугите, за да ни помогнат да подобрим съдържанието и функционалността на Услугите, да разберем по-добре нашите потребители и да подобрим Услугите.Дружеството и неговите свързани лица могат да използват тази информация, за да се свързват с Вас в бъдеще, за да Ви разказват за услуги, които считаме, че ще Ви заинтересуват.Ако направим това, всяка маркетингова комуникация, която ще Ви изпратим, ще съдържа инструкции, позволяващи Ви да се „отпишете“ от получаването на бъдещи маркетингови съобщения.Освен това, ако в някакъв момент вече не желаете да получавате бъдещи маркетингови съобщения или искате да изтриете своето име от нашите пощенски списъци, моля, свържете се с нас, както е посочено по-долу.

НАШИТЕ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Законодателството на ЕС и местните закони изискват от дружествата да Ви разкриват правното основание, на което се основават за използването или разкриването на Вашите лични данни.В изпълнение на това изискване излагаме нашите правни основания по-долу:За да изпълним наши договорни ангажименти към Вас:Голяма част от нашето обработване на лични данни е с цел да изпълним договорните си задължения към нашите потребители или да предприемем стъпки по искане на потребителите в очакване на сключването на договор с тях.Например ние обработваме лични данни на това основание, за да Ви предоставим нашите Услуги.

Legitimate interests:

В много случаи ние обработваме лични данни на основанието, че те утвърждават наши законни интереси по различни начини, когато тези наши интереси имат приоритет пред интересите или основните права и свободи на засегнатите физически лица. Това включва:

  • Осигуряване на безопасно и приятно изживяване за потребителите;
  • Клиентска поддръжка;
  • Маркетинг, например изпращане на имейли или други съобщения, за да Ви уведомяваме за нови функции;
  • Защита на нашите потребители, персонала и собствеността;
  • Анализиране и подобряване на нашия бизнес, например събиране на информация за начина, по който използвате нашите Услуги, за да оптимизираме дизайна и разполагането на някои функции;
  • Обработване на кандидатури за работа;
  • Управление на правни въпроси.

Спазване на правни изисквания:

Необходимо е да използваме и разкриваме лични данни по определени начини, за да спазваме наши правни задължения.За да защитаваме жизненоважни интереси на физически или други лица:Например имаме право да събираме или споделяме лични данни, за да спомогнем разрешаването на спешен медицински случай.

Съгласие:

Ние обработваме лични данни на базата на Вашето изрично или подразбиращо се съгласие.

НАШЕТО РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството не извършва бизнеса с продажбата на Вашата информация.Ние считаме тази информация за съществено важна част от взаимоотношенията ни с Вас.Съществуват обаче някои обстоятелства, при които можем да споделим информацията Ви с определени трети лица, както е посочено по-долу:

  • Бизнес прехвърляния
  • Тъй като развиваме бизнеса си, е възможно да продадем или закупим бизнеси или активи.
  • В случай на корпоративна продажба, сливане, реорганизация, несъстоятелност, разпускане или подобно събитие Вашата информация може да бъде част от прехвърлените активи.

Съгласие:

Имаме право да прехвърлим информацията Ви с Ваше съгласие.

Свързани дружества

Също така можем да споделим информацията Ви с нашите свързани лица за цели, които са в съответствие с тази Политика за поверителност.

Разработчици

Разработчиците, използващи нашите SDK или API, ще имат достъп до информацията на своите крайни потребители, включително съдържанието на съобщенията и метаданните на съобщенията.Разработчиците трябва да използват тази информация само за да предоставят функционалността на SDK/API в своите приложения и/или услуги.

Представители, консултанти и трети свързани лица

Подобно на много бизнес организации, понякога наемаме други дружества или физически лица да изпълняват определени бизнес функции.Примерите за такива функции включват изпращане на информация по пощата, поддържане на бази данни и др.

Правни изисквания

Възможно е да разкрием Вашата информация, ако това се изисква от закона или добросъвестно вярваме, че такова действие е необходимо за (i) спазване на правно задължение, (ii) предпазване и защита на правата или имуществото на Дружеството или свързаните лица, (iii) защита на личната безопасност на потребителите на Услугите или на обществеността, или (iv) защита от юридическа отговорност.

Обобщени или неопределими данни

Също така имаме право да споделяме обща информация или информация, непозволяваща лично идентифициране, с нашите партньори или с други лица за бизнес цели.

ПРЕДОСТАВЕНА ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА ИНФОРМАЦИЯ

Можете да ни предоставите идеи за нови продукти или модификации на съществуващи продукти и друга информация, която не сме поискали от Вас (наричани събирателно „Предоставена по собствена инициатива информация“).Всяка Предоставена по собствена инициатива информация се счита за неповерителна и ние ще бъдем свободни да възпроизвеждаме, използваме, разкриваме и разпространяваме тази информация на други лица без ограничения и без задължение за указване на нейния автор.

ДЕЦА

Услугите ни са предназначени за потребители на възраст на и над 13 години и ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 13 години.Ако сте родител или настойник на дете на възраст под 13 години и считате, че това дете е разкрило лична информация, моля, свържете се с нас на info@kambanite-residential.bgДружеството няма да се ангажира съзнателно с подобно обработване за потребители под възрастта за предоставяне на съгласие, установена от приложимото законодателство за защита на данните.Ако научим, че сме ангажирани с подобно обработване за такива потребители, ще преустановим обработването и ще предприемем разумни мерки, за да премахнем незабавно приложимата информация от нашите записи.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Тази Политика за поверителност се отнася само за Услугите.Услугите могат да съдържат връзки към други уеб сайтове, които не се управляват или контролират от нас („Сайтове на трети лица“).Политиките и процедурите, които описахме тук, не се прилагат за Сайтовете на трети лица.Връзките от Услугите не предполагат, че одобряваме или сме прегледали Сайтовете на трети лица.Препоръчваме Ви да се свържете директно с тези сайтове, за да получите информация за техните политики за поверителност.

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ

Обикновено запазваме лични данни в законоустановения срок или доколкото това е от значение за целите, посочени тук.За да „се освободим“ от личните данни, можем да ги анонимизираме, да ги изтрием или да предприемем други подходящи стъпки.Данните може да продължат да съществуват в копия, направени с цел архивиране и непрекъснатост на работата, за допълнителен период от време.

СИГУРНОСТ

Ние предприемаме разумни стъпки, за да защитим информацията, предоставена чрез Услугите, от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.Въпреки това никакво предаване по интернет или по електронна поща не е напълно сигурно или без грешки.По-специално имейлите, изпратени до или от Услугите, може да не са защитени.Следователно трябва да отделите специално внимание при вземането на решение относно това каква информация ни изпращате по имейл.Моля, имайте предвид това, когато разкривате информация чрез интернет.

ВАШИТЕ ПРАВА И ИЗБОРИ, СВЪРЗАНИ С ДАННИТЕ

Смятаме, че потребителите трябва да бъдат третирани еднакво, независимо къде се намират, и затова предоставяме следните опции за контролиране на данните, налични за всички потребители, независимо от местоположението им. Можете да се отпишете от определени имейли, като щракнете върху връзката „Отписване“, която те съдържат.Можете да се откажете от обработването, свързано с „бисквитките“, като следвате указанията по-горе. Физическите имат определени законови права да получат потвърждение дали съхраняваме лични данни за тях, да получат личните данни, с които разполагаме за тях (включително в преносима форма), и да получат корекция, актуализиране, изменение или заличаване на данните при подходящи обстоятелства.Те могат също да възразят срещу използването или разкриването на лични данни, да поискат ограничение на обработването им или да оттеглят всяко съгласие, въпреки че подобни действия обикновено нямат обратно действие.Те също така няма да засегнат способността ни да продължим да обработваме данните по законосъобразни начини.Как мога да получа достъп до личните данни, които имате за мен?Ако искате да подадете искане за достъп до данни, можете да направите това, като се свържете с нас на info@kambanite-residential.bgСлед това ще стартираме процеса и ще Ви предоставим връзка за достъп до личните данни, с които разполагаме за Вас, в рамките на 30 дни.Как да коригирам, актуализирам, изменя или изтрия личните данни, които имате за мен?В допълнение можете да коригирате, актуализирате, изменяте или изтривате определени лични данни, можете да поискате и други модификации директно от нас.Пишете ни на (.) с думите „Искане за лични данни“ в темата или тялото на Вашето съобщение, заедно с обяснение кое право на субект на данни искате да упражните.За Ваша защита ние можем да предприемем стъпки, за да проверим самоличността Ви, преди да отговорим на Вашето искане.Как да оспоря или огранича начина, по който Дружеството обработва моите лични данни?Имате право да поискате от нас да преустановим използването или да ограничим използването на Вашите лични данни при определени обстоятелства – например, ако нямаме законно основание да продължим да използваме данните Ви, или ако смятате, че личните Ви данни са неточни.Физическите лица имат право да се отпишат от цялото наше обработване на техните лични данни за целите на директния маркетинг.Правата и опциите, описани по-горе, подлежат на ограничения и изключения съгласно приложимото законодателство.В допълнение към тези права имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган.Препоръчваме Ви обаче първо да се свържете с нас и ще направим всичко възможно, за да разрешим проблема Ви.

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние си запазваме правото да актуализираме или променяме тази Политика за поверителност по всяко време и периодично, без предизвестие.Преглеждайте редовно тази политика и особено преди да предоставите каквато и да е информация.Тази Политика за поверителност е актуализирана последно на посочената по-горе дата.Продължаването на използването на Услугите след някакви промени или редакции на тази Политика за поверителност показва Вашето съгласие с условията на подобна редактирана Политика за поверителност.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или информационните практики на Услугите.Можете да се свържете с нас, както следва: info@kambanite-residential.bg